vzw Zijn - Beweging tegen Geweld en RoSa vzw - kenniscentrum voor gender en feminisme lanceerden kortgeleden het initiatief MoveMen.

Met MoveMen willen de organisaties sensibiliseren en informeren omtrent stereotypen en schadelijk opvattingen over mannelijkheid. Zij vertrekken daarbij vanuit een intersectioneel feministisch oogpunt, d.w.z. er wordt gestreden tegen alle vormen van discriminatie, met bijzondere aandacht voor (historisch gegroeide) ongelijke machtsverhoudingen zoals seksisme, sociaaleconomische exclusie, homo- en transfobie, racisme en voor de intersecties tussen deze vormen van discriminatie. Met die strijd sluit MoveMen zich aan bij alle bewegingen die streven naar sociale rechtvaardigheid.

MoveMen engageert iedereen die zich identificeert als man in de strijd voor gendergelijkheid en in de strijd tegen geweld. Dit gaat gepaard met een positieve invulling van mannelijkheid. Namelijk een manbeeld waarbinnen er ruimte is voor onder andere verbinding, engagement, kwetsbaarheid, emotionaliteit en zorgtaken. Vanuit een strategisch oogpunt wordt expliciet een binair begrippenkader gehanteerd maar vanuit de innige wens deze binariteit uiteindelijk op te heffen.

Want ook mannen worden in hun ontplooiing als individu geremd door heersende opvattingen over mannelijkheid.

Hoe kan jij hen hierbij helpen?

Maak kennis met het nieuwe MoveMen initiatief! Verneem meer op de nieuwe website www.movemen.be

Ga ermee aan de slag in je klaspraktijk: neem een kijkje bij het educatief materiaal. Daar vind je handige tools en boeken voor leerlingen zowel uit het basis als het secundair onderwijs.

Of volg een vorming, lezing of een langdurig traject rond genderstereotypen, gendergelijkheid en mannelijkheid? Neem een kijkje bij organisaties en trainers.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer