“POSITIEF VOORNEMEN VAN MINISTER BEN WEYTS OM LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERRICHT TE VERSTERKEN”

In Knack van deze week brengt Catherine Vuylsteke een artikel over levensbeschouwelijk onderricht in Vlaanderen en Brussel. Hoewel verschillende punten in het artikel veel meer nuance verdienen, brengt het artikel alvast op 1 punt positief nieuws. Als verantwoordelijken voor het levensbeschouwelijk onderwijs doet het ons en onze leraren goed te vernemen dat minister Ben Weyts de begeleiding van leraren levensbeschouwelijke vakken wil versterken, ook in de vorm van een groter aantal inspecteurs-begeleiders. Deze erkenning van levensbeschouwelijk onderricht doet in het bijzonder vandaag deugd, in een context waarin vragen rond medemenselijkheid, gemeenschapszin, solidariteit, lijden, zinzoeken en levensbeschouwing zo actueel zijn en de relevantie van levensbeschouwelijk onderricht groot is. Maar ook breder dan de coronatijd: we bouwen vanuit het perspectief van elke levensbeschouwing en van de dialoog ertussen mee aan een meer humane samenleving. Elk initiatief dat de kwaliteit van het onderwijs, de leraar, diens vorming en permanente ondersteuning bevordert, juichen wij toe.

Brussel, 28 oktober 2020

Maurice van Stiphout, voorzitter van het structureel overleg van de Erkende Instanties & Vereniging van de levensbeschouwelijke vakken

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, voorzitter van de Erkende Instantie r.-k. godsdienst
Sylvain Peeters, voorzitter Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele zedenleer
Dominee Eric Corthauts, voorzitter van de Erkende Instantie Protestants-Evangelische godsdienst
Metropoliet Athenagoras Peckstadt, aartsbisschop en vertegenwoordiger van de Orthodoxe Kerk in België, voorzitter van de Erkende Instantie Orthodoxe godsdienst
Wolf Ollech, verantwoordelijke Erkende Instantie israëlitische godsdienst
Mehmet Üstün, voorzitter van de Erkende Instantie islamitische godsdienst
Kanunnik Jack McDonald, voorzitter Erkende Instantie anglicaanse godsdienst

Contactpersoon: Maurice van Stiphout, Maurice.van.stiphout@interdio.be – 0493 068 968

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer