We zullen er geen doekjes om winden: een lentefeest of feest vrijzinnige jeugd organiseren in tijden van corona is geen walk in the park.

Toch zou het jammer zijn om dit belangrijk scharniermoment in het leven van de lentekinderen en feestelingen zonder meer links te laten liggen. Net in dit buitengewoon schooljaar tonen kinderen hun veerkracht in het opgroeien tot geëngageerde individuen met verantwoordelijkheidszin. Denk maar aan de vele jeugdkampen die door een puike organisatie volledig corona-proof zijn kunnen doorgaan.

Sommige organisatoren zullen dit voorjaar of najaar nog een ‘inhaalfeest’ trachten te voorzien. Anderen zijn al druk aan het brainstormen voor het nieuwe feestjaar. Afgaande op de laatste wetenschappelijke inzichten moeten we ervan uitgaan dat het coronavirus ook in de lente van 2021 nog deel zal uitmaken van ons leven. Niemand kan uiteraard voorspellen wat de juiste wettelijke bepalingen op dat moment zullen zijn. Het is in elk geval aangewezen om rekening te houden met de huidige bepalingen.

Voor een veilige organisatie kan je steunen op de Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten. We kunnen niet voldoende onderstrepen hoe belangrijk het is alle maatregelen in acht te nemen.

Bij de voorbereidingen van je feest is het belangrijk een COVID Event Risk Model te gaan opstellen om zeker te zijn of jouw concept corona-proof is.

“ Een nulrisico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. „

Coronagids.be

Met of zonder een vrijzinnig humanistisch consulent op jouw feest moet je de volgende maatregelen in acht nemen:

HET UITVOEREN VAN EEN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD/ LENTEFEEST INDOOR

Om het feest vrijzinnige jeugd / lentefeest onder veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren, dient aan volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • er mogen in totaal maximum 200 personen aanwezig zijn (dus inclusief de vrijzinnig humanistisch consulent, ouders, kinderen, grootouders, eventuele muzikant, …). Het maximum aantal toegelaten personen dient voorafgaandelijk te worden bepaald op basis van 4m² per persoon;
 • de social distancing moet te allen tijde gerespecteerd worden. Tussen de aanwezigen is minstens 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit hetzelfde gezin;
 • op momenten dat mensen elkaar kruisen, in beweging zijn en dus niet zitten is het dragen van een mondmasker door alle aanwezigen (vanaf 12 jaar) verplicht. Eens iedereen zit/niet langer in beweging is en de 1,5 m afstand wordt gerespecteerd, is een mondmasker niet langer verplicht
 • er wordt aan de ingang en op verschillende plaatsten voldoende ontsmettende handgel voorzien;
 • er wordt een aparte microfoon, spreekstoel en stoel (in plastic / leder) voorzien, welke enkel door de vrijzinnig humanistisch consulent gedurende de ganse plechtigheid gebruikt mag worden. Ontsmetting voor gebruik;
 • alle sprekers, inclusief de ouders, kind, grootouders, peter, meter,… zorgen voor de eigen teksten. Indien ook hier gebruik wordt gemaakt van een micro, spreekstoel en/of stoel worden deze extra voorzien;
 • rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere personen moeten worden aangeraakt worden niet toegelaten;
 • de vrijzinnig humanistisch consulent zal zo kort mogelijk aanwezig zijn en dus vlak voor aanvang van de plechtigheid toekomen en onmiddellijk erna weer vertrekken;
 • de vrijzinnig humanistisch consulent kan te allen tijde beslissen een mondmasker en/of een face-shield te dragen indien hij of zij dit noodzakelijk acht, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden;
 • indien de vrijzinnig humanistisch consulent vaststelt dat bepaalde zaken indruisen tegen de geldende wettelijke bepalingen, kan hij/zij eisen om deze alsnog in orde te brengen;
 • Voor recepties voorafgaand, tijdens of aansluitend op de plechtigheid wordt verwezen naar de voorwaarden in het laatste in voege zijnde Ministerieel Besluit (MB);
 • Tijdens de plechtigheid wordt erop toegezien dat er te allen tijde grondig wordt verlucht.
HET UITVOEREN VAN EEN FEEST VRIJZINNIGE JEUGD/ LENTEFEEST IN OPENLUCHT

Om het feest vrijzinnige jeugd / lentefeest onder veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren, dient aan volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • de plechtigheid gaat door in openlucht of in een tent zonder zijwanden.
 • er mogen in totaal maximum 400 personen aanwezig zijn (dus inclusief de vrijzinnig humanistisch consulent, ouders, kinderen, grootouders, eventuele muzikant, … ) Het maximum aantal toegelaten personen dient voorafgaandelijk te worden bepaald op basis van 4m² per persoon;
 • de social distancing moet te allen tijde gerespecteerd worden. Tussen de aanwezigen is minstens 1,5 meter afstand, behalve voor mensen uit hetzelfde gezin;
 • Op momenten dat mensen elkaar kruisen, in beweging zijn en dus niet zitten is het dragen van een mondmasker door alle aanwezigen (vanaf 12 jaar) verplicht. Eens iedereen zit/niet langer in beweging is en de 1,5 m afstand wordt gerespecteerd, is een mondmasker niet langer verplicht.
 • er dient ontsmettende handgel te worden voorzien;
 • er wordt een aparte microfoon, spreekstoel en stoel (in plastic / leder) voorzien, welke enkel door de vrijzinnig humanistisch consulent gedurende de ganse plechtigheid gebruikt mag worden. Ontsmetting voor gebruik;
 • alle sprekers, inclusief de ouders, kind, grootouders, peter, meter, …, zorgen voor de eigen teksten. Indien ook hier gebruik wordt gemaakt van een micro, spreekstoel en/of stoel worden deze extra voorzien;
 • rituelen of symbolische handelingen waarbij voorwerpen worden doorgegeven of door meerdere personen moeten worden aangeraakt worden niet toegelaten;
 • de vrijzinnig humanistisch consulent zal zo kort mogelijk aanwezig zijn en dus vlak voor aanvang van de plechtigheid toekomen en onmiddellijk erna weer vertrekken;
 • de vrijzinnig humanistisch consulent kan te allen tijde beslissen een mondmasker en/of een face-shield te dragen indien hij of zij dit noodzakelijk acht, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden;
 • indien de vrijzinnig humanistisch consulent vaststelt dat bepaalde zaken indruisen tegen de geldende wettelijke bepalingen, kan hij/zij eisen om deze alsnog in orde te brengen;
 • voor recepties voorafgaand, tijdens of aansluitend op de plechtigheid wordt verwezen naar de voorwaarden in het laatste in voege zijnde Ministerieel Besluit (MB).

Let op: zoals gezegd kunnen deze maatregelen steeds wijzigen, houd de actualiteit nauwgezet in het oog!

Wanneer de vrijzinnig humanistisch consulent ter plaatse vaststelt dat aan de vermelde voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt hij/zij zich het recht voor om het feest vrijzinnige jeugd/ lentefeest niet uit te voeren. Hij/zij beslist dit in eer en geweten. Uiteraard hebben we er alle vertrouwen in dat we samen tot een mooie én veilige plechtigheid kunnen komen.

Denk er ook aan; wat je te doen staat ter voorkoming van de verspreiding van corona is afhankelijk van verschillende factoren:

 • de locatie van je feest (cf. is het op een school, ga dan zeker ook de maatregelen ook na die gelden op het schooldomein);
 • de grootte van de groep (cf. reken ook altijd de mede-organisatoren en sprekers mee bij het bepalen van groepsgrootte). Probeer te streven naar een zo klein mogelijke groep (en bubbel). Een optie is om de activiteit op te splitsen in tijdsloten (voormiddag / namiddag).
 • de duurtijd van het feest (cf. hoe langer, hoe groter het risico en zorg voor voldoende tijd om alle noodzakelijke attributen te ontsmetten)
 • het mengen van generaties (cf. een activiteit enkel met de kinderen (en eventueel ouders) kan een valabel en veilig alternatief zijn en beperkt ook de groepsgrootte)

Misschien slaak je een diepe zucht en weet je niet goed waar te beginnen met het uitdenken van je feest?
In het volgende deel zullen we concrete voorbeelden, ervaringen en inspiratie delen van hoe zo’n corona-proof feest eruit kan zien. We rekenen daarbij ook op jullie input!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer