GOED NIEUWS VOOR DE LEERKRACHTEN NCZ: Een boek speciaal voor jullie

ZONDER GOD?

Vragen van gelovigen.
Antwoorden van ongelovigen.

De auteurs van dit boek zijn vrijzinnige humanisten, die duidelijk willen maken waar zij voor staan. Zij zetten, getrouw aan hun overtuiging, de mens centraal.

Dit betekent onder andere dat deze zichzelf kan verbeteren en zijn lot in eigen handen kan nemen.

In een inleidend interview verhelderen de auteurs vanuit welke idealen en principes zij vertrekken en welke de bronnen zijn voor hun antwoorden.

Het boek zelf is opgebouwd rond thema’s met een brede variatie aan onderwerpen: van Ontstaan en evolutie tot Menselijk handelen en Zingeving. Binnen elk thema komen belangrijke vragen en mogelijke antwoorden daarop aan bod. De auteurs plaatsen hun antwoord naast dat van de gelovigen.

Daarbij beperken zij zich tot de volgelingen van de drie boekgodsdiensten: de christelijke, islamitische en joodse gelovigen. De schrijvers pretenderen niet het ultieme of enige antwoord te hebben: ook zij zijn zoekende mensen.

De drie auteurs: Gaston Moens, Marie-Laure Sturbois, Chris Van Woensel

Ten slotte bevat het boek voor wie meer wil weten de contactgegevens van een aantal vrijzinnige humanistische verenigingen.

Dit boek is een Limburgs project bestemd voor in het bijzonder bestemd voor leerkrachten NCZ die het vrijzinnig humanistisch gedachtengoed uitdragen en leerlingen kritisch leren denken.

Het is een praktisch boek dat antwoorden op een aantal concrete vragen die leerlingen NCZ aan hun leerkrachten stellen en elementen die ook terug komen in de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Op donderdag 22 oktober 2020 om 20u. is er een zoomwebinar met een interview met de auteurs en een presentatie van het boek.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar zondergod@hv-westlimburg.be.

Met vriendelijke groeten
Marie-Laure Sturbois
Voorzitter Humanistisch Verbond West-Limburg

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer