Op 28 maart 2020 organiseert het Humanistisch Verbond een landelijke inspiratiedag voor alle actieve leden** met belangstelling voor het opzetten van boeiende, vernieuwende activiteiten.

Omdat modern sociaal-cultureel werk idealiter inspeelt op uitdagende maatschappelijke ontwikkelingen,
is het belangrijk en vooral ook motiverend om af en toe ‘out of the box’ te denken, om te durven experimenteren
met originele werkvormen, om samen te werken met andere partners, om nieuwe horizonten te verkennen
die onze vrijzinnig-humanistische waarden mogelijk ook bij een breder en diverser publiek kunnen
introduceren.

Daarom wordt jaarlijks een inspiratiedag voor afdelingen georganiseerd, waarop diverse organisaties
en experten worden uitnodigen om hun werking en goede praktijken voor te stellen en eventueel suggesties te
doen tot concrete vormen van samenwerking.

Voor de eerste dag werden de Liga voor de Mensenrechten uitgenodigd, Amnesty International
Vlaanderen
en Hart boven Hard. Daarnaast werd aan Joël Van Rossem (Humanistisch Verbond
Pajottenland) gevraagd om een algemene inleiding met een aantal suggesties te geven voor het nieuwe jaarthema
Artificiële Intelligentie
(uitdagingen voor vandaag en morgen) waarmee HV aan de slag gaat in 2021 en
2022.
Ten slotte kunnen afdelingen die dat wensen ook zelf kort een interessante, originele, vernieuwende activiteit
kort voorstellen.

Vind hier het programma.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer