portaal van het vak niet-confessionele zedenleer

Portaalsite voor het vak niet-confessionele zedenleer

in de kijker

september 2019

lentefeest

Nieuwe initiatieven, nieuwe impulsen

Een nieuw schooljaar brengt steeds nieuwe initiatieven en impulsen met zich mee. Ook in het vrijzinnig humanistisch landschap staat er heel wat op til.

Basisonderwijs

Lentefeest.be

Deze website vormt het online platform voor de vrijzinnig humanistische lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd. De feestelingen, hun familie en de pers vinden hier alle informatie over de feesten. Organisatoren hebben in het inloggedeelte toegang tot praktische tools en best practices. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun feest(en) aan de feestkalender toe te voegen.

Bezoek nu www.lentefeest.be.

Secundair onderwijs

Vragen voor vrijdenkers

deMens.nu is in 2018 aan de slag gegaan met het motto ‘rede is vrede’. In de tentoonstelling Nooit meer oorlog herdenken, gecureerd door deMens.nu, staat de bezoeker even kritisch stil bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Vragen voor vrijdenkers is een tool om met een groep jongeren of volwassenen te filosoferen over de thema’s vrede en herdenken. De video is te raadplegen bij een bezoek aan de tentoonstelling, maar kan ook los hiervan worden gebruikt. De tentoonstelling werpt een kritische blik op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog; de video trekt dit thema verder open.

De tentoonstelling reist van september 2018 tot december 2019 doorheen Vlaanderen en Brussel.

Meer info op www.demens.nu/tentoonstelling

Debatwedstrijd 2019

De debatwedstrijd is een gratis debatcompetitie waarin jongeren het in duo verbaal tegen elkaar opnemen rond actuele thema’s. In plaats van een overkoepelend thema koos men dit jaar voor 8 centrale stellingen. Alle jongeren uit de 3de graad secundair onderwijs ASO, BSO, KSO en TSO kunnen zich vanaf nu inschrijven in één van de lokale voorrondes die doorgaan in het voorjaar van 2019. De beste debatduo’s stoten door naar de grote nationale finale.

Om goed voorbereid te zijn op deze wedstrijd ontwikkelde Hujo een debathandleiding voor leerkrachten/coaches met diverse interactieve werkvormen. Hiernaast werden er ook verschillende lesvoorbereidingen ontwikkeld. Je kan dit materiaal aanvragen via de website.

Schrijf je vliegensvlug in op www.debatwedstrijd.be

Uit de gemeenschap

Humanistisch Verbond

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) heet voortaan het Humanistisch Verbond. Met een nieuwe naam, komt ook een nieuw logo en website. Onder de noemer van Het Vrije Woord publiceert en verspreidt het Humanistisch Verbond vanaf 2018 heel diverse multimediale producties, al dan niet in samenwerking met partners zoals bv. de denktank Kwintessens: opiniestukken, essays, blogteksten, videoblogs, radiofragmenten/podcasts, sociale mediaberichten, cahiers en monografieën, enz. Iets om op te volgen!

Ontdek het nieuwe www.humanistischverbond.be

Boekentips

Niet-confessionele zedenleer in de klas. Fundamenten voor vakdidactiek moraalwetenschappen

Naast wenken voor de lespraktijk is dit boek een informatiebron voor alle geïnteresseerden en betrokkenen: ouders van schoolgaanden, collega’s levensbeschouwelijke vakken, schooldirecties, betrokkenen bij onderwijsbeleid, leden van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap of al wie daaromtrent vragen heeft. Het eerste deel behandelt de bijzondere totstandkoming van het vak binnen de ruimere context van het vrijzinnig-humanisme. Het tweede deel duidt de uniciteit van het vak in het onderwijslandschap. Het derde hoofdstuk focust op de bijzondere lespraktijk. Het vierde en laatste hoofdstuk betreft de vakdidactische studie Met bijdragen van Freddy Boeykens, Eddy Borms, Gustaaf Cornelis, Sofie de Laat, Heidi Depraetere, Jo Dirix, Martine Konings, Jimmy Koppen, Bart Libbrecht, Eva Van Moer, Christophe Van Waerebeke en met illustraties van Ness Brems.

Meer info en bestellen op de site van de uitgever

Op zoek … bronnen van het vrijzinnig humanisme sinds WOII

Getrouw aan de traditie van het vrij onderzoek, werd door CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnig Archieven) een boek geredigeerd dat beschouwd kan worden als zowel een baken als seinhuis voor wie zich interesseert voor het onderzoek naar het vrijzinnig humanisme in België. Het boek bevat uiteenlopende artikels van verschillende auteurs. Elke bijdrage snijdt een specifiek onderzoeksgebied aan en wordt voorzien van de nodige bronverwijzingen voor verder onderzoek. Telkens met betrekking tot het humanisme, worden onderwerpen uitgelicht zoals het jeugdwerk, de holibi- en transgenderbeweging, kunst & cultuur, het koloniale vraagstuk … Voor alle zinzoekers en andere onderzoekers die de stroming(en) van het humanisme genegen zijn, een echte aanrader.

Lees het boek ook online

Ouder

nieuwsbrief

Ontvang elke maand de NCZ 'In de kijker' in je mailbox, met interessante en actuele lees-, kijk- en doetips over een thema van het vak niet-confessionele zedenleer.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hier de privacyverklaring van deMens.nu

wegwijs

Lees hier meer over de organisaties die het vak niet-confessionele zedenleer ondersteunen of klik op een logo om rechtstreeks naar de website te gaan.

PRIK

prik

digitaal magazine voor de eerste graad middelbaar onderwijs

faq

meer faq

lees de infobrochure NCZ (uitgave: oktober 2016)

terug naar boven