portaal van het vak niet-confessionele zedenleer

Portaalsite voor het vak niet-confessionele zedenleer

in de kijker

juni 2019

lentefeest

Aatos en de wereld - MegaZijn breidt uit - EHP congres

Aatos en de wereld

nieuw aanbod

Molenbeek, Brussel. Voor sommigen een broeinest van jihadi; voor de 6-jarige vrienden Aatos, Amine en Flo – de 3 personages uit de korte docufictiefilm van de Finse regisseuse, Reetta Huhtanen – vormt Molenbeek een thuis.

Met ‘Aatos en de wereld’ laat Reetta Huhtanen de rijke waaier aan culturele diversiteit zien waarmee Brussel én ook andere steden worden geconfronteerd. ‘Aatos en de wereld’ is een verhaal over vriendschap, identiteit en levensbeschouwing, waarin de regisseuse bovenal laat zien wat ons bindt. De kortfilm is een ingekorte versie van de internationaal geprezen documentaire Goden van Molenbeek.

Waar de lange versie Goden van Molenbeek focust op volwassenen, mikt de in het Nederlands gedubde kortfilm Aatos en de wereld op kinderen van dezelfde leeftijd als de hoofdpersonages (6 tot 10 jaar), alsook op leerkrachten en pedagogisch omkaderend personeel.

Het project Aatos en de wereld kon gerealiseerd worden dankzij steun van deMens.nu en Koning Boudewijnstichting.

Via een nauwe samenwerking van het productiehuis Clin d’œil films met JEF, Dalton Distribution, de inspecteurs-adviseurs NCZ en deMens.nu hoort vanaf juni 2019 ook een gratis lesmap bij de film.

De bijhorende lesmap legt een duidelijke focus op levensbeschouwing en wereldbeeld. Aan de hand van filosofische vragen, muzische opdrachten, filmpjes van de makers en mediawijze tools kan je creatief en reflectief met het verhaal aan de slag.

Met de workshops kunnen kinderen toegang krijgen tot het medium documentaire en meer specifiek tot relevante onderwerpen zoals vriendschap, identiteit, multiculturaliteit, tolerantie en levensbeschouwing.

De film toont dat kinderen met een verschillende levensbeschouwing toch beste vrienden kunnen zijn. De kortfilm Aatos en de wereld is een belangrijk hulpmiddel om aan te tonen dat we geen vrees hoeven te hebben voor wat we niet kennen en open kunnen staan voor wat ons in het anders zijn verbindt.

Meer weten?

‘t MegaZijn breidt uit

uitbreiding aanbod

In ’t MegaZijn kan de leermeester en leraar NCZ terecht om uitvoerig onderzoek te verrichten, inspiratie op te doen en ideeën te ontwikkelen in het teken van de les NCZ.

Met een uitgebreid aanbod van prentboeken, verhalen, educatieve spellen en naslagwerken biedt ’t MegaZijn voldoende voedsel voor de levensbeschouwelijke en persoonlijke ontwikkeling van zowel de leerling als de leerkracht NCZ.

Bovendien zijn de meeste stukken gratis te ontlenen door de leerkracht NCZ en kan er in één huis beroep worden gedaan op het materiaal van andere huizen binnen de provincie.

Het idee van ’t MegaZijn werd gerijpt in het huisvandeMens Brussel, waar al enige jaren een inspelende bibliotheek wordt voorzien (sinds kort in gloednieuwe kleuren!). In Antwerpen en Sint-Niklaas werd kort nadien het voorbeeld gevolgd. Ondertussen is per provincie één huisvandeMens dat ’t MegaZijn voorziet:

Meer info op www.megazijn.be

EHP congres 2019

aankondiging

The European Humanist Professionals verzamelen van 4 tot 6 oktober 2019 in Brugge om ideeën uit te wisselen over het integreren van humanistische waarden in onderwijs, plechtigheden en levensbeschouwelijke contexten.

Prof. dr. Freddy Mortier (voorzitter deMens.nu), dr. Hans Alma (Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, verbonden aan de VUB) en Christophe Busch (algemeen directeur van het Holocaust- en mensenrechtenmuseum Kazerne Dossin) zijn maar enkele van de spraakmakende sprekers op deze driedaagse.

Op het congres zullen internationaal goede voorbeelden van uitdrukkingsvormen van humanistische waarden worden uitgewisseld tegen de achtergrond van de culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Daarbij kan in de onderwijscontext niet voorbij worden gegaan aan wat Christophe Busch als de belangrijkste les voor onze kinderen vooropstelt: ‘leren verbinden en een meerwaarde zoeken vanuit die verbinding’; een les intrinsiek aan het leerplan NCZ …

Het volledige programma, alsook de mogelijkheid tot inschrijven, vind je op deze webpagina.

Doe mee aan de Burgerschap Olympiade

oproep
burgerschapolympiade

Vorige maand werd de Vlaamse schoolwedstrijd afgetrapt voor interlevensbeschouwelijke, vakoverschrijdende burgerschapsprojecten, een pluralistische wedstrijd voor secundaire scholen van alle onderwijsnetten.

De Olympiade wordt georganiseerd door Vlaamse Scholierenkoepel, Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken, KUULA Instituut voor Democratisch Burgerschap en AP Hogeschool Antwerpen.

Deze schoolwedstrijd heeft tot doel het tekort aan burgerschap en levensbeschouwelijke geletterdheid in het Vlaamse onderwijs te helpen wegwerken. Door bij leerkrachten en leerlingen, de ambitie te stimuleren om met vakoverschrijdende projecten – zowel met het oog op interlevensbeschouwelijke competenties als competenties burgerschap – willen de organisatoren de school helpen omvormen tot een brede school voor wereldburgers.

Meer info op www.burgerschapolympiade.be

Schrijf je alvast in via dit formulier

Studiedag HOGENT: Hebben ze zin?

verslag

Vanuit de hogeschool Gent en in samenwerking met de faculteit letteren en wijsbegeerte van UGent, ging er op 9 mei 2019 een studiedag door over de plaats en betekenis van de levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs.

Naast een duiding van het juridisch en historische aspect van het aanbod LBV, schetsten academische en uit ervaring puttende experten, jongeren en inspecteurs-adviseurs van de levensbeschouwelijke vakken, hun kijk op de meerwaarde van de levensbeschouwelijke vakken. Op de studiedag werd ook stilgestaan bij wat belangrijk wordt geacht vanuit de LBV en wat de eigenheid vormt van elk van de levensbeschouwelijke vakken.

De dag werd afgesloten met een politiek debat over de al dan niet meerwaarde van levensbeschouwelijke vakken in het onderwijs. De opvallend gepolariseerde stellingen van de vertegenwoordigers van de uitgenodigde Vlaamse democratische politieke partijen, leken ons blijk te geven van verkiezingskoorts, in de aanloop van de toen aanstaande grote verkiezingsdag. Opmerkelijk in de discussie over het voortbestaan van de LBV, was dat er duidelijke voorstanders zijn voor de opheffing van het verplicht keuzeaanbod LBV, terwijl men niet leek te twijfelen aan het nut en de meerwaarde die de LBV kunnen hebben in de ontwikkeling van de Vlaamse leerlingen.

Naar aanleiding van de studiedag werd in de reeks Kruispunten van de Sociale Wetenschappen (een uitgave bij Garant), een congresbundel gepubliceerd onder redactie van Christian Van Kerckhove, Katrien De Maegd, Frank Stappaerts, Papatya Dalkiran en Joris Van Poucke. Het boek bundelt een aantal bijdragen vanuit de voorname maar vaak in het publieke debat ondervertegenwoordigde actoren uit het onderwijsveld van de levensbeschouwelijke vakken.

Voor de bijdragen vanuit de levensbeschouwelijke optiek van het vrijzinnig humanismen stonden inspecteur-adviseur NCZ Jan Van Vaek en lector NCZ Papatya Dalkiran garant. Papatya Dalkiran schreef een inspirerend stuk over hoe we levensbeschouwing en burgerschap kunnen verbinden door van de levensbeschouwelijke vakken het leerlabo te maken voor oefenen in democratie en met ruimte voor een emancipatorische levensbeschouwelijke zoektocht van elk kind in dialoog met de ander.

In zijn bijdrage overdenkt Jan Van Vaek het huidig debat vanuit het utilitaristisch gezichtspunt “omwille van haar nuchter en publiek karakter” en stelt zich de vraag naar de consequenties: “welke globale meerwaarde biedt levensbeschouwelijk onderwijs dat georganiseerd wordt door de levensbeschouwelijke socialisatie-instanties?”. De vraag naar het belang van de beleefde levensbeschouwelijke identiteit gaat hij daarbij niet uit de weg. De ratio kan en mag geen monopolie claimen. Emoties (de beleving) hebben ook hun recht aan de binnenkant van een levensovertuiging, zolang ze diversiteit erkennen.

“Levensbeschouwelijke vakken betekenen een grote meerwaarde op school door het waarderen en onderzoeken van het levensbeschouwelijk kapitaal dat kinderen van thuis meebrengen. Wie weet slagen we er op die manier beter in de kloof tussen thuis en school te dichten.”

- Papatya Dalkiran

“Een gesprek tussen mensen met een andere cultuur – of levensbeschouwing – kan goed lopen als de uitgangspunten gedeeld worden door de individuen. Zodra ze hebben gevonden wat gedeeld wordt, kunnen ze het ook leuk vinden om dingen te vinden die ze niet delen. K.A. Appiah noemt het een beloning van de kosmopolitische nieuwsgierigheid”.

- Jan Van Vaek
Ouder

nieuwsbrief

Ontvang elke maand de NCZ 'In de kijker' in je mailbox, met interessante en actuele lees-, kijk- en doetips over een thema van het vak niet-confessionele zedenleer.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees hier de privacyverklaring van deMens.nu

wegwijs

Lees hier meer over de organisaties die het vak niet-confessionele zedenleer ondersteunen of klik op een logo om rechtstreeks naar de website te gaan.

PRIK

prik

digitaal magazine voor de eerste graad middelbaar onderwijs

Grote en kleine gelukjes

faq

meer faq

lees de infobrochure NCZ (uitgave: oktober 2016)

terug naar boven