Het ‘Nascholingsinstituut Levensbeschouwelijke Vakken’ veranderde in ILCoS vzw, voluit Interlevensbeschouwelijke Competenties op School, gericht op het ontwikkelen van didactisch materiaal en ondersteunende initiatieven in het kader van de Interlevensbeschouwelijke Competenties.

De samenwerkingsstructuur is gefundeerd op twee basisregels:

  1. geen enkele levensbeschouwing mag alleen een meerderheid hebben;

  2. een evenwicht wordt nagestreefd tussen de verschillende onderwijsniveaus.

ILCoS creëert een belangrijk overlegorgaan tussen de verschillende erkende levensbeschouwingen en zet een belangrijke stap in de richting van een open en verdraagzaam Vlaanderen. In deze vzw behoudt iedere levensbeschouwing uiteraard zijn eigen identiteit, maar krijgt 'kennen, herkennen en erkennen van de andere en zijn/haar levensbeschouwing' een diepere betekenis.

Meer info op de website van ILCoS

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer