portaal van het vak niet-confessionele zedenleer

Portaalsite voor het vak niet-confessionele zedenleer

lesimpulsen

Verschillende vereningen uit de vrijzinnig humanistische gemeenschap staan het in voor het creëren van ondersteunend educatief materiaal voor leerkrachten en leerlingen. Een overzicht:

De meest actuele lesimpulsen haal je uit de nieuwsbrief NCZ. Kijk in het In de kijker archief voor voorbije nieuwsbrieven en schrijf je in om de nieuwsbrief in je mailbox te ontvangen.

terug naar boven

Educatieve magazines

Samenspel is een vakdidactisch tijdschrift voor de leerkrachten niet-confessionele zedenleer uit het lager onderwijs, uitgegeven door Samenspel NCZ vzw.


Fakkeltjes vzw brengt drie magazines uit voor leerlingen niet-confessionele zedenleer uit het lager onderwijs: de Fakkeltjeskrant voor de eerste graad, het Fakkeltjesmagazine voor de tweede graad en de Tienerfakkel voor de derde graad. Deze magazines vinden ook ingang in alle graden van het buitengewoon onderwijs.

Daarnaast vind je op Fakkeltjes-website ook een online database met dossiers uit de vorige jaargangen.


Leerlingen van de eerste graad middelbaar kunnen via de leerkracht een abonnement nemen op het digitale magazine Prik.


Voor de tweede en derde graad secundair onderwijs vormen de dossiers uit het deMens.nu Magazine een ideale basis voor een lesthema. In de Doordacht-rubriek worden de deMens.nu dossiers voorzien van extra le(e)stips voor leerkrachten.

Daarnaast zijn er nog andere interessante vrijzinnig humanistische publicaties om inspiratie uit te halen zoals Het Vrije Woord, uitgegeven door het Humanistisch Verbond. Op de site van deMens.nu vind je een overzicht van diverse vrijzinnig humanistische publicaties.

terug naar boven

Educatieve pakketten en boeken

Aatos en de wereld

Aatos en de wereld is een film over vriendschap, identiteit en levensbeschouwing , maar bovenal een film over wat ons bindt. De film Aatos en de wereld is een ingekorte versie van de internationaal geprezen documentaire Goden van Molenbeek. Waar de lange versie Goden van Molenbeek focust op volwassenen, mikt de in het Nederlands gedubde kortfilm Aatos en de wereld op kinderen van dezelfde leeftijd als de hoofdpersonages (6 tot 10 jaar), alsook op leerkrachten en pedagogisch omkaderend personeel. Het project Aatos en de wereld kon gerealiseerd worden dankzij steun van deMens.nu. Via een nauwe samenwerking van het productiehuis Clin d’œil films met JEF, Dalton Distribution, Koning Boudewijnstichting, inspecteurs-adviseurs NCZ en deMens.nu is er vanaf juni 2019 een gratis lesmap bij de film. In de lesmap ligt een duidelijke focus op levensbeschouwing en wereldbeeld. Aan de hand van filosofische vragen, muzische opdrachten, filmpjes van de makers en mediawijze tools kunnen leerkrachten creatief en reflectief aan de slag. Ook workshops omtrent de film worden aangeboden. Belangrijk is dat kinderen toegang krijgen tot het medium documentaire en meer specifiek tot relevante onderwerpen zoals vriendschap, identiteit, multiculturaliteit, tolerantie en levensbeschouwing. De film toont dat kinderen met een verschillende levensbeschouwing toch beste vrienden kunnen zijn. De kortfilm Aatos en de wereld is een belangrijk hulpmiddel om aan te tonen dat we geen vrees moeten hebben voor wat we niet kennen.

Ben je een leerkracht NCZ? Dan kan je de film gratis bekijken in je klas. Vraag de film aan via contact@nczedenleer.be Meer info in dit artikel op site van deMens.nu.


Samenspel NCZ biedt diverse educatieve paketten aan zoals Een kroontje voor Annabelle en Suzanne Soep. Deze zijn te bestellen via hun website.

Op de site van de RIKZ.Z kan je de pakketten Had de eerste mens een naam?, Samen in zee en het bordspel Collage Kampung / Overleven op Overtuigingseiland bestellen.

HHad de eerste mens een naam is voornamelijk geschikt voor tweede en derde graad secundair onderwijs en legt de evolutietheorie naast het creationisme.

Samen in zee vertelt het verhaal van een zeester die in de onmetelijke uitgestrektheid van de oceaan ervoor kiest om alleen te leven.

Collage Kampung en Overleven op Overtuigingseiland zijn twee bordspelen om aan de slag te gaan rond de interlevensbeschouwelijke dialoog.

Fakkeltjes vzw ontwikkelde in 2018 In de geest van Darwin. Maak in dit digitaal verhaal kennis met deze eigenzinnige wetenschapper, volg zijn gedachten en ontdek hoe hij tot zijn revolutionaire evolutietheorie is gekomen.

www.indegeestvandarwin.be

Begin 2019 bracht Fakkeltjes Op vakantie met Mientje de mier uit, een ontdekkingsboek voor kleine wereldreizigers vanaf 6 jaar en een ideaal cadeautje voor de feestelingen van de lentefeesten.

Mientje

Het spel de Wandeling van de SMBG wordt gespeeld met 6 personen (of een veelvoud bv. 12). Het wordt steeds begeleid door een consulent die in de gevangenis werkt. Het spel is geschikt voor 10 – 110 jaar en wordt op maat gebracht van ASO/BSO/TSO. Je kan het spel ook combineren met een DVD met een getuigenis van een gevangene over reïntegratie (bv.de ene groep speelt het spel, de andere kijkt de getuigenis, en daarna wordt gewisseld). De film Offline + pedagogisch dossier (doelgroep ASO secundair) behoort eveneens tot hun educatief aanbod. Na de film kan een consulent uit de gevangenis in de klas een nabespreking houden. Aanvragen via jan.kuilman@just.fgov.be.


Ontdek ook

terug naar boven

't MegaZijn en bibliotheek huisvandeMens

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel heb je een uitleendienst met materiaal voor leerkrachten NCZ: 't MegaZijn. In de online database kan je kijken welk le(e)smateriaal er ter beschikking is.

terug naar boven

WLE-Digimores

Op de site van WLE-Digimores kunnen leerkrachten NCZ lesmateriaal met elkaar delen. Je vindt er een uitgebreide database en een forum waarbij leerkrachten met elkaar in dialoog kunnen gaan. Ook op Facebook vind je enkele groepen waarbij leerkrachten op vrijblijvende basis informatie uitwisselen.

terug naar boven